GSM Grudziądz logo

Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie”
w Koszalinie

Historia spółdzielni

Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w to profesjonalny podmiot zarządzający nieruchomościami od ponad 60 lat. Zajmuje się nie tylko kompleksową obsługą nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych, ale również budowaniem nowych budynków wielorodzinnych. Cechuje się rozległym zasięgiem terytorialnym (ponad 1 Miasta Koszalina) i wszechstronnymi kierunkami działalności – bieżące administrowanie nieruchomościami, sprzedaż nieruchomości gruntowych pod budownictwo jednorodzinne, budowanie nowych inwestycji, inwestowanie w akcje i udziały innych podmiotów gospodarczych a także finansowanie i prowadzenie szeroko rozwiniętej działalności społeczno – wychowawczej w klubach osiedlowych.

Rodowód KSM „Przylesie” rozpoczyna się wraz z założeniem Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Łączność” w dniu 22.05.1958 r. Po dokonanych w międzyczasie przekształceniach i połączeniu różnych spółdzielni, m.in.:

ostateczną nazwę Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” nadało Zebranie Przedstawicieli w dniu 18.06.1976 r.

  • założeniu 03.03.1959 r. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”
  • założeniu w czerwcu 1959 r. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”
  • połączeniu w roku 1960 RSM „Łączność” i MSM „Budowlani” w jedną Koszalińską Spółdzielnię Mieszkaniową „Łączność”
  • połączeniu 07.12.1964 r. KSM „ Łączność” i SM „Nasz Dom” w Koszalińską Spółdzielnię Mieszkaniową
  • powołaniu 10.11.1975 r. w oparciu o zasoby KSM dwóch samodzielnych spółdzielni KSM „Nasz Dom” i KSM „Na Skarpie”; dotychczasowa KSM pozostała przy zasobach Osiedla „Północ”

ostateczną nazwę Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” nadało Zebranie Przedstawicieli w dniu 18.06.1976 r.

Kontakt

Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Koszalinie 

Ul. Fałata 13, 75-427 Koszalin

tel. +48 94 345 15 22