GSM Grudziądz logo

Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie”
w Koszalinie

Nagrody i wyróżnienia spółdzielni

Za zarządzanie nieruchomościami i efekty wykonywanej działalności spółdzielnia została  w ostatnich latach wielokrotnie wyróżniona następującymi nagrodami:

 • Usługa Roku 2006 Pomorza Zachodniego za zarządzanie nieruchomościami;
 • Inwestycja Roku 2006 Pomorza Zachodniego za zespół budynków mieszkalnych z lokalami usługowymi przy ul. Śniadeckich – Kołłątaja;
 • II miejsce w Rankingu redakcji Rzeczypospolitej, Przeglądu Gospodarczego i Grupy Media Parter na Najlepszą Spółdzielnię Mieszkaniową Województwa Zachodniopomorskiego w 2007 roku;
 • wyróżnienie w kategorii Przedsiębiorstwa Średnie w konkursie „Koszaliński Denar – Nagroda Gospodarcza Roku 2007“;
 • laureat programu EU STANDARD 2008;
 • odznaka Krajowej Rady Spółdzielczej za zasługi dla spółdzielczości – 2008 rok;
 • medal Rady Miejskiej w Koszalinie za zasługi dla Koszalina – 2008 rok;
  wyróżnienie w kategorii zarządzanie nieruchomościami w konkursie Orły Polskiego Budownictwa – 2008 rok;
 • wyróżnienie w kategorii zarządzanie nieruchomościami w konkursie Orły Polskiego Budownictwa – 2009 rok;
 • wyróżnienie w kategorii zarządzanie nieruchomościami w konkursie Orły Polskiego Budownictwa – 2010 rok;
 • II miejsce w kategorii modernizacja obiektów w konkursie Orły Polskiego Budownictwa – 2010 rok;
 • Inwestycja Roku 2010 za modernizację systemu ciepłowniczego Osiedla im. M. Wańkowicza;
 • Usługa Roku 2010 za zarządzanie nieruchomościami;
 • wyróżnienie w kategorii Przedsiębiorstwa Średnie w konkursie „Koszaliński Denar 2009”;
 • tytuł Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju – 2010 w kategorii Innowacyjna usługa za Modernizację systemu ciepłowniczego osiedla im. M. Wańkowicza
 • tytuł Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju – 2011 w kategorii Innowacyjna usługa za zarządzanie nieruchomościami i termomodernizację zasobów mieszkaniowych
 • wyróżnienie w kategorii Przedsiębiorstwa Średnie w konkursie „Koszaliński Denar – Nagroda Gospodarcza Roku 2010”
 • wyróżnienie w programie Dobra Spółdzielnia 2011 – Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych
 • III miejsce w kategorii spółdzielni od 250-500 tys. m2 i GRAND PRIX w programie Dobra Spółdzielnia 2011 Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych
 • Tytuł Dobra Spółdzielnia 2012 w konkursie Strefy Gospodarki – dodatku do Gazety Prawnej
 • Srebrny Orzeł w konkursie Orły Polskiego Budownictwa 2012 w kategorii Zarządzanie Nieruchomościami za nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne zastosowane dla poprawy komfortu życia mieszkańców KSM „Przylesie”
 • Certyfikat „Rzetelni w Biznesie 2012” – laureat programu organizowanego przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług oraz spółkę Europa 2000 Consulting, któremu patronują Parlament Europejski, wojewodowie i marszałkowie województw
 • Wyróżnienie honorowe w konkursie Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej za wykorzystanie najnowocześniejszych technologii i teleinformatycznych i radiowego przesyłu danych dla podniesienia jakości życia mieszkańców
 • Tytuł „Lider Zarządzania Nieruchomościami 2014” – certyfikat programu Promocji Gospodarczej (organizator: Fakty Magazyn Gospodarczy pod patronatem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej)
  Tytuł „Symbol Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej 2014” – Program Promocyjny „Symbol” i „Eurosymbol” organizowany przez redakcje Monitora Rynkowego i Monitora Biznesu
 • Laureat programu „Siła Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej 2015” Program Promocyjny organizowany przez redakcję Monitora Biznesu i Monitora Rynkowego
 • Laureat programu Orły Tygodnika „Wprost” – 2017
 • Tytuł „Strateg Spółdzielczości Mieszkaniowej 2018” – program promocyjny redakcji „Monitora Rynkowego” – dodatku do Dziennika Gazety Prawej i „Monitora Biznesu” – dodatku do Rzeczypospolitej”
 • „VIP Biznesu” 2018 – nagrody przyznawane przez magazyn gospodarczy „VIP”

Wszystkie te nagrody i wyróżnienia potwierdzają doskonałą kondycję Spółdzielni, która w ubiegłym roku obchodziła Jubileusz 60 – lecia istnienia. Mimo niekorzystnych, destabilizujących zmian w prawie dot. spółdzielczości, Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Koszalinie jest przykładem dobrze prosperującego podmiotu z wieloma planami do zrealizowania na przyszłość.

Kontakt

Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Koszalinie 

Ul. Fałata 13, 75-427 Koszalin

tel. +48 94 345 15 22