GSM Grudziądz logo

Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie”
w Koszalinie

Zarząd spółdzielni

Zarząd spółdzielni składa się z trzech osób:

  • Prezesa Zarządu – Kazimierza Okińczyca
  • Zastępcę Prezesa Zarządu – Bożeny Bogackiej
  • Członka Zarządu – Głównego Księgowego – Doroty Kiziukiewicz

Natomiast organem nadzorczo – kontrolnym jest Rada Nadzorcza. Skład Rad Nadzorczych jako organów kontrolnych, zmieniał się zgodnie z upływem kadencji. Sukcesywnie zmniejszał się skład organu, głównie ze względów organizacyjnych i finansowych. Aktualnie Rada Nadzorcza spółdzielni składa się z 12 osób wybranych na 3 letnią kadencję.

Kontakt

Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Koszalinie 

Ul. Fałata 13, 75-427 Koszalin

tel. +48 94 345 15 22